Teenused

Ehitusprojekteerimine

Hoonete ja rajatiste projekteerijal peab olema kogemus, ta peab jälgima konstrueerimise tehnoloogiate kaasaegset arengut ja olema kursis viimaste...

Hoonete ja rajatiste elementide projekteerimine

Viimasel ajal kasutatakse hoonete ja rajatiste ehitamisel laialdaselt raudbetoonist elemente...

Arhitektuurne projekteerimine

Arhitektuurset projekteerimist teeme eramute ja linnamajade puhul. Me abistame dokumentide ettevamistamisel ehitusloa saamiseks...

Tööde vastutav juht

Tööde vastutav juht teostab ehitusprotsessi korraldamist ja kontrolli vahetult ehitusplatsil. Tema kohustustesse kuulub...