Tööde vastutav juht

Tööde vastutav juht teostab ehitusprotsessi korraldamist ja kontrolli vahetult ehitusplatsil.
Tema kohustustesse kuulub:
  • Kontrollida teostatavate tööde vastavust projektdokumentatsioonile.
  • Kontrollida ehitus-montaažitööde tehnoloogia järgimist.
  • Kontrollida tööde teostamise graafiku täitmist.
  • Vastastikune tegevus riiklike kontrollorganitega.
  • Operatiivselt rakendada vajalikke meetmeid puudujääkide ja vigade kõrvaldamiseks, kui sellised on ehituse käigus ilmnenud.