Palvelut

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelijalla täytyy olla kokemusta sekä uusin tieto rakenteista ja rakentamiseen liittyvistä määräyksistä...

Elementtisuunnittelu

Elementtipiirustuksessa kerrotaan kaikki elementin valmistuksessa sekä rakenteen käytössä tarvittavat tiedot. Jokaisesta erilaisesta...

Arkkitehtisuunnittelu

Teemme omakotikohteisiin ja vastaavanlaisiin kohteisiin arkkitehtisuunnittelua. Teemme rakennuslupaan tarvittavat suunnitelmat ja tarvittaessa...

Vastaava työnjohtaja

Rakennuslaissa edellytetään että vastaavan työnjohtajan tehtävänä on rakennuslaadun takaaminen siten, että rakennukset on toteutettu rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.