Elementtisuunnittelu

Elementtipiirustuksessa kerrotaan kaikki elementin valmistuksessa sekä rakenteen käytössä tarvittavat tiedot.

Jokaisesta erilaisesta elementistä laaditaan oma elementtipiirustus, jossa esitetään kaikki elementin valmistuksessa tarvittavat tiedot. Piirustuksissa ei käytetä erillisiä viittauksia detaljeihin tai elementtityöselitykseen. Erityisesti betonipinnat ja pintakäsittelyt merkitään piirustuksiin.

Seinäelementit esitetään yleensä piirustuksissa katsomissuunta muottiin päin. Kaikkien elementtityyppien osalta esitetään leikkauspiirustukset sekä merkitään piirustuksiin leikkausnuolet.
Elementtikohteitamme ovat kerrostalot, rivitalot, kellarit sekä elementti perustukset.

Esimerkkejä