Vastaava työnjohtaja

Rakennuslaissa edellytetään että vastaavan työnjohtajan tehtävänä on rakennuslaadun takaaminen siten, että rakennukset on toteutettu rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Vastaava työnjohtaja valvoo, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakentamisessa käytetään oikeita ja hyväksyttyjä määräystenmukaisia rakennusmateriaaleja.

Vastaava työnjohtaja valvoo etujasi

  • Suunnitelmien ja rakennuslupamääräyksien noudattamisen valvonta.
  • Erityissuunnitelmien viranomaisilla hyväksyttämisen valvonta (LVI, RAK).
  • Työnvalvontaa koskevien ilmoitusten tekeminen rakennusvalvontaan.

Rakennusluvassa edellyttämien katselmusten tilaaminen rakennusvalvonnasta.